Bedrijfsfitness Benefitsplein

benVitaal Bedrijfsfitness
benVitaal zorgt voor een concrete implementatie van ‘nieuwe’ arbeidsvoorwaarden, zoals bedrijfsfitness, bij werkgevers in heel Nederland. Vooral het administratieve en communicatieve traject omtrent “nieuwe” arbeidsvoorwaarden brengt vaak veel werk en gespecialiseerde kennis met zich mee.

Benefitsplein
Iedere organisatie heeft haar eigen Benefitsplein. Op het Benefitsplein kunnen medewerkers terecht voor informatie over de regeling, de spelregels, meest gestelde vragen, informatie over de fitnesscentra selectie van de werkgeefster en online aanmelden en afmelden. Alle deelnemende partijen kunnen voor hun benodigde rapporten downloaden van het Benefitsplein. Het fitnesscentrum kan overzichten downloaden en opslaan van o.a. de maandelijks aan- en afmeldingen.

Deelname Bedrijfsfitness medewerkers
Medewerkers dienen zich te allen tijde aan- én af te melden via het online Benefitsplein van hun werkgever. Bij hun online aanmelding wordt de aanvraag voor deelname aan de bedrijfsfitnessregeling automatisch doorgestuurd naar de afdeling HR van de werkgever.

Nadat de werkgever de aanmelding heeft goedgekeurd, ontvangt de medewerker en het fitnesscentrum van benVitaal bericht. Medewerkers nemen deel er de datum die in de bevestiging van benVitaal staat vermeld. Per die datum zal het abonnementsbedrag bij de deelnemer van het brutosalaris (deels netto) worden ingehouden. Ook dan ontvangt het fitnesscentrum het abonnementsgeld via benVitaal.

Bij de fiscale bedrijfsfitnessvariant stelt de belastingdienst dat het fiscale voordeel gelijk dient te zijn aan het genietingsmoment. Kortom het abonnementgeld van januari, wordt ingehouden op het brutosalaris van januari.

Bij afmeldingen voor de contractsvervaldatum en bij opschorten van abonnementen dient de deelnemers, tijdig van te voren, contact op te nemen met benVitaal zodat de verrekening met het salaris (tijdelijk) kan worden stopgezet.

Vragen of onduidelijkheden?
Neem gerust contact met ons op, wij staan u graag te woord!
Met vriendelijke groet,
benVitaal Bedrijfsfitness
t. 043 306 80 66 I e.
bedrijfsfitness@benVitaal.nl

Selecteer werkgever
v
Ga